Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 4

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 4

Kaip ‘pralįstų” mokslinis darbas be įvado, todėl įkeliu susipažinimui ir įvertinimui, naudoti/ne.

ĮVADAS

Konteinerių pervežimai prasidėjo šeštojo dešimtmečio pradžioje, Korėjos karo metais, kai atsirado būtinybė gabenti stambius uždarus karinius krovinius. Konteineriai tuomet buvo 6 pėdų pločio bei aukščio ir 8 pėdų ilgio. Trijų dydžių suma – 20 pėdų – ir buvo pavadinti konteineriai. Iš pradžių konteinerių pervežimų augimo tempai nebuvo dideli, reikėjo projektuoti ir statyti vis naujus laivus, uosto įrangą, specialius terminalus, pritaikyti autotransportą, infrastruktūrą ir t.t. Nors ne visus krovinius galima gabenti konteineriais ir ši serviso rūšis turi savo ribas bei elastingumą, konteinerių pervežimų lyginamasis svoris kaskart didėja (Europa-Azija: konteinerių pervežimai [žiūrėta 2009-04-28]. Prieiga internetu: http://www.jura.lt/2001_03/article08_l.htm).
2000 metais bendras pasaulio prekybos laivyno tonažas siekė 799 mln. t dedveito, o jūra pergabentų krovinių apimtis, apytikriais duomenimis, buvo 5,33 mlrd. tonų. Jau pirmąjį naujojo tūkstantmečio dešimtmetį tarptautinis krovinių pervežimas pagrindinėmis pasaulio transporto arterijomis padidėjo mažiausiai dvigubai, todėl gerokai didesnius krūvius turi pakelti ir konteinerių terminalai (Europa-Azija: konteinerių pervežimai [žiūrėta 2009-04-28]. Prieiga internetu: http://www.jura.lt/2001_03/article08_l.htm).
Šiuo metu gana sparčiai statomi specializuoti konteinerių gabenimo laivai. Pirmosios kartos laivai buvo skirti pergabenti 500-600 konteinerių. Dabar pasaulyje yra maždaug 2,5 tūkst. konteinervežių, kurių bendra kėlimo galia – maždaug 50 mln. tonų (kitais duomenimis, šis rodiklis šiek tiek didesnis), arba 10 proc. pasaulinio tonažo. Tik prasidėjus per devynis tūkstančius konteinerių gabenančių laivų erai, jau yra sukurtas ir 12 tūkstančių TEU laivo dizainas (Europa-Azija: konteinerių pervežimai [žiūrėta 2009-04-28]. Prieiga internetu: http://www.jura.lt/2001_03/article08_l.htm).
Be to, reikia nepamiršti, jog organizuojant konteinerių pervežimus, ypatingą reikšmę turi konteinerių pervežimo kaina. Apskritai skaičiai labai nesiskiria, tačiau klientas visada turi turėti galvoje įvairias tarifų dydžio išlygas. Reikia pasakyti, kad konteinerių pervežimo transokeaniniu maršrutu tarifai irgi nėra kartą ir visam laikui nustatytas dydis. Jie keičiasi, bet apie tai pranešama iš anksto.
Baigiamojo darbo objektas – konteinerinių pervežimų išlaidos, pajamos ir ekonominė nauda.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti konteinerinių pervežimų efektyvumą konteinervežio „Norasia Alya“ reiso pagrindu.
Profesinio bakalauro darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti pagrindines sąvokas, kurios naudojamos laivo reiso ekonomikos įvertinimui;
2. Išanalizuoti pagrindines jūrų transporto išlaidų grupes;
3. Išnagrinėti konteinervežio reiso išlaidų ir pajamų rezultatus.
Šio darbo metodai yra literatūros ir interneto bazių duomenų analizė, statistinių duomenų interpretacija ir jų apibendrinimas.
Profesinio bakalauro darbo struktūra:
1) informacijos šaltinių apžvalga nagrinėjamu klausimu;
2) surinktų duomenų pateikimas ir analizė;
3) darbo rezultatų aptarimas;
4) išvadų ir siūlymų pateikimas.

3 dalis.

5 dalis.

Dar viena mokslinio darbo dalis: 2015-03-13