Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė PRADŽIA

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė PRADŽIA

“Aukštųjų neuniversitetinių studijų baigiamasis darbas apie konteinerių pervežimą ir su tuo susijusias išlaidas bei pajamas. Darbą sudaro 37 puslapiai, 13 paveikslų, 9 lentelės, 16 literatūros pozicijų, 1 priedas.”

LIETUVOS JŪREIVYSTĖS KOLEGIJA

KATEDRA

Studijų programa: Uosto ir laivybos valdymas
Specializacija: Laivybos valdymas
KONTEINERINIŲ PERVEŽIMŲ EFEKTYVUMO ANALIZĖ KONTEINERVEŽIO „NORASIA ALYA“ REISO PAGRINDU
PROFESINIO BAKALAURO DARBAS
Darbo autorius:
Darbo vadovas:
Recenzentas:

Klaipėda, 2009
SANTRAUKA

(vardas, pavardė)

Konteinerinių pervežimų efektyvumo analizė konteinervežio „Norasia Alya“ reiso pagrindu

Aukštųjų neuniversitetinių studijų baigiamasis darbas apie konteinerių pervežimą ir su tuo susijusias išlaidas bei pajamas. Darbą sudaro 37 puslapiai, 13 paveikslų, 9 lentelės, 16 literatūros pozicijų, 1 priedas.
Pagrindinė idėja, problema. Bendras pasaulio prekybos laivyno tonažas ir jūra pergabentų krovinių apimtis nuolat auga, todėl didėja specializuotų konteinerių gabenimo laivų paklausa. Be to, reikia nepamiršti, jog organizuojant konteinerių pervežimus, ypatingą reikšmę turi konteinerių pervežimo kaina.
Tyrimo objektas – konteinerinių pervežimų išlaidos, pajamos ir ekonominė nauda.
Darbo tikslas – išanalizuoti konteinerinių pervežimų efektyvumą konteinervežio „Norasia Alya“ reiso pagrindu.
Uždaviniai:
1. Išsiaiškinti pagrindines sąvokas, kurios naudojamos laivo reiso ekonomikos įvertinimui;
2. Išanalizuoti pagrindines jūrų transporto išlaidų grupes;
3. Išnagrinėti konteinervežio reiso išlaidų ir pajamų rezultatus.
Tyrimo metodai – literatūros ir interneto bazių duomenų analizė, statistinių duomenų interpretacija ir jų apibendrinimas.
Pagrindiniai rezultatai, išvados, siūlymai. Buvo apžvelgti visi bendrųjų išlaidų faktoriai įtakojantys frachto kainas rinkoje. Atsižvelgus į pateiktus duomenis, pasaulinę ekonominę bei politinę padėtį, galima nuspėti, jog artimiausiu metu frachto kainos mažai tikėtina, kad padidės, tačiau ir nebekris, o išliks tokioje pat pozicijoje. Baltijos regionas yra laikomas labai perspektyviu konteinerių krovos atžvilgiu ir Klaipėdos uosto konteinerių terminalų operatoriai turi orientuotis ne į naujų krantinių statybą, bet į geresnį pačių terminalų panaudojimą ir darbo juose intensyvinimą.

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia įkelta gražią dieną: 2015-03-13