Tag Archives: frachto suma

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 6

Konteinerių pervežimo efektyvumo analizė 6

“Laivo savininkas gali taip pat turėti su konteineriais susijusių išlaidų. Jos yra priskiriamos prie krovinių išlaidų.”

1.1 KONTEINERIŲ GABENIMO PROCESO YPATUMAI
Jūrų transporto išlaidas galima apibrėžti kaip laivo frachtuotojo išlaidas. „Frachtas – mokestis transporto priemonės savininkui už krovinių ar keleivių pervežimą, kuris yra nustatomas kiekvieno susitarimo momentu prieš vežimą, atsižvelgiant išlaidas susijusias su jūrų transportu“ (Tarptautinių žodžių žodynas,1985). Frachto savikaina užsakovams susideda iš jūrų transporto išlaidų, komisinių rinkliavų brokeriams ir laivo savininko pelno. Kasdien laivo savininkui reikia gauti pajamų tiek, kad būtų padengiamos jo išlaidos. Transporto išlaidų analizė yra labai svarbi, norint įvertinti frachto įkainius ar tarifus. Jūrų transporto išlaidos laivininkystėje susideda iš penkių išlaidų grupių pagal priimtą išlaidų grupavimą (13 pav.):

13 pav. Jūrų transporto išlaidų tradicinis grupavimas.

Laivo savininkas gali taip pat turėti su konteineriais susijusių išlaidų. Jos yra priskiriamos prie krovinių išlaidų. Pirmosios trys išlaidų grupės yra sujungiamos į „pastovių išlaidų“ grupę. Pastovios išlaidos susidaro, nepriklausomai nuo to, ar laivas yra reise, ar tuščiai stovi uoste. Jūrų transporto išlaidos yra skaičiuojamos skirtingose laiko skalėse pagal rezultatų analizę. Išlaidų apskaita yra atliekama kasmet.
Toks skaičiavimas yra reikalingas įvairiose situacijose, taip pat atliekant čarterinį reisą. Nors frachto suma bus nustatoma pagal rinkoje vyraujančias kainas, reikės įvertinti ir ekonomiškai nustatyti geriausią kelionės maršrutą bei įsitikinti, kad yra nustatytas optimalus įkainis. Po vežimo yra tikslinga sumuoti atskirų reisų rezultatus – paruošti kelionės ataskaitą.
Laivininkystėje nėra bendrų išlaidų dydžių standartų. Skirtingos įmonės turi skirtingas pridėtines išlaidas, o eksploatacinės išlaidos priklauso nuo laivo tipo ir laivo šalies vėliavos, nusidėvėjimo išlaidos priklauso nuo laivo vertės ir naudojamo nusidėvėjimo atskaitymo principo, kelionės išlaidos priklauso nuo greičio, variklio tipo ir t.t., krovinio išlaidos priklauso nuo krovinio tipo ir uostų sąlygų. Įvairios įmonės gali naudoti skirtingus būdus išlaidoms klasifikuoti.

5 dalis.

7 dalis.

Dar dalelė manęs įkelta: 2015-03-13